หมวดค้นหา
|
ส่วนเชื่อมต่อระบบส่งกำลัง
|
ระบบอากาศของท่อร่วมไอดี
 
ท่อของหม้อกรองอากาศ
เสื้อ, กรองอากาศ
0
ฝาครอบ, กรองอากาศ
0
ไส้, กรองอากาศ
1
ยางกันกระแทก, กรองอากาศ
0
ท่อ, กรองอากาศ
0
เข็มขัดรัดท่อ, ท่อ/แป๊บ/ท่อยางกรองอากาศ
0
แป๊บ, สุญญากาศ
0
ท่อแยก, กรองอากาศ
0
ข้อต่อ, ท่อยางกรองอากาศ
0
แผ่นกั้น, น้ำ
0
แผ่นลิ้น, ควบคุบ
0
ลิ้น, ตัวจ่ายเสียงสะท้อน
0
 
อินเตอร์คูเลอร์แอร์
อินเตอร์คูเลอร์
0
โกร่งพัดลม, เป่าอินเตอร์คูเลอร์
0
 
ตัวอัดอากาศช่วย
กรอง, ตัวอัดอากาศเสริม
0
ลิ้น, ตัวอัดอากาศเสริม
0
แป๊บ, สูญญากาศตัวอัดอากาศเสริม
0
ท่อยาง, ตัวอัดอากาศเสริม
0
ท่อ, ตัวอัดอากาศเสริม
0
เข็มขัด, แป๊บ/ท่อ/ท่อยางตัวอัดอากาศเสริม
0
ยางกันกระแทก, ตัวอัดอากาศเสริม
0
ถังเก็บ,อากาศตัวอัดอากาศเสริม
0
แท่นยึด, ตัวอัดอากาศเสริม
0
 
ลิ้นปีกผีเสื้อ
ท่อยาง, ควบคุมรอบเดินเบา
0
แท่นยึด, ท่อยางควบคุมรอบเดินเบา
0
ตัวเรือน, ลิ้นปีกผีเสื้อ
0
ท่อยาง, ตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ
0
ปะเก๊น, ตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ
0
แท่นยึด, ตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ
0
เข็มขัดรัดท่อ, ท่อยางตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ
0
สปริง, ดึงกลับสายเคเบิ้ลควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ
0
สายเคเบิ้ล, แป้นเหยียบคันเร่ง
0
 
ท่อร่วมไอดี
ท่อร่วมไอดี, ท่อดูดอากาศ
0
แท่นยึด, ท่อร่วมไอดี
0
ข้อต่อ, ท่อยางท่อร่วมไอดี
0
แผ่นลิ้น, ท่อร่วมไอดี
0
ฉนวน, ท่อร่วมไอดี
0
ฝาปิด, ท่อร่วมไอดี
0
ปลั๊ก, ท่อร่วมไอดี
0
ยางกันกระแทก, ท่อร่วมไอดี
0
ท่อยาง, สูญญากาศท่อร่วมไอดี
0
กล่องเก็บ, สูญญากาศท่อร่วมไอดี
0